Sääntömääräinen kevätkokous / Lagstadgat vårmöte

Päiväys ja aika
Päivämäärä - 10.04.2022
13.00 - 15.00

Tapahtumapaikka
Hassisentie 134, Kokkola


Keski-Pohjanmaan Automobiilikerho ry         Kokouskutsu

 

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika        10.4.2022  klo 13.00
Paikka     Kerhotila, Hassisentie 134, Kokkola

Esityslista:
       1. Kokouksen avaaminen
       2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
       3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
       4. Käydään läpi vuoden 2021 toimintakertomus
       5. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2021
       6. Tili-ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
       7. Muut esille tulevat asiat
       8. Kokouksen päättäminen

Kokkola 23.3.2022
Hallitus

Ilmoittautumiset 3.4.2022 mennessä


Mellerstaösterbottens Automobilklubb rf          Inbjudan


Lagstadgat vårmöte

Tid       10.4. kl 13.00
Plats    Klubblokalen vid Hassisvägen 134, Karleby

Dagordning:
     1. Mötes öppnande
     2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokollgranskare och två rösträknare
     3. Mötes laglighet och beslutsförhet
     4. Behandling av verksamhetsberättelsen för år 2021
     5. Fastställandet av bokslutet och revisorernas utlåtande för år 2021
     6. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
     7. Andra ärenden
     8. Mötets avslutande

Karleby 23.3.2022
Styrelsen

Senaste anmäldag  3.4.2022
Keski-Pohjanmaan Automobiilikerho ryJoulutervehdys / Jul hälsningar

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! God jul och gott nytt år!

Seuraava kerhoilta:

Tiistai 4.1.2022  klo 18.00, Kerhotila, Hassisentie 134, Kokkola

Tisdag 4.1.2022 kl 18.00, Klubblokalen vid Hassisvägen 134, Karleby

Keski-Pohjanmaan Automobiilikerho rySääntömääräinen Kevätkokous / Lagstadgat Vårmöte

Sunnuntai 10.4.2021  klo 13.00, Kerhotila, Hassisentie 134, Kokkola

Söndag 10.4.2021 kl 13.00, Klubblokalen vid Hassisvägen 134, Karleby